DUYURULAR VE SEZON TAKVİMİ

2023-2024 SEZONU DEVE GÜREŞİ TAKVİMİ

NOT: Güreş yapacak dernek veya kurumlar dernek yönetim kurulu kararı veya komite kararı olarak dilekçelerini Degüf Başkanlğına göndermeleri gerekmektedir. Göndermeyen dernek veya kurumların güreş izin belgeleri valiliklere gönderilmeyecektir.

Cazgırlara Duyuru

2023-2024 Deve Güreşleri Sezonunda aktif olarak görev yapan CAZGIRLAR'ın dikkatine;

Güreşlerin yapılması sırasında,

1)Orta hakemlere verilmiş olan görev ve yetkilerinin karışılması,

2)Develer fiilen güreşirken,güreşin anlatılması yerine başka sunumların yapılması,

3)Reklam anonslarının yapılarak bahşiş alma konumuna girilmesi,

4)Develer güreşirken taraf olunabilecek anonsların yapılması,

5)Galip gelen ve mağlup olan develerin usulüne uygun olararak anons edilmemesi,

Deve güreşleri ile ilgilenenlerin eleştirilerini almaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi için gereken çabanın gösterilmesini rica ederim.

Mehmet Sümer 

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyon Başkanı

27-28 Ocak Haftası Disiplin Kurulu Kararları

DEGÜF Disiplin Kurulu Başkanlığımızca alınan kararlar şöyledir;


28.01.2024 tarihinde yapılan Burhaniye Deve Güreşlerinde alınan gözlemci raporları ve kamera kayıtları incelenerek karar defterinin 7 No'lu ve 7/1 No'lu sayfalarındaki bahse geçen konular nedeniyle yönetmeliğin 5/2 ve 26/1 maddelerine göre konuya muhattap Fırat Pazarlıoğlu'na 4(dört) güreş, Yusuf Albaz'a 2(iki) güreş ve Ahmet Köseler'e 2(iki) güreş müsabakalardan men cezası verilmesine,


28.01.2024 tarihinde yapılan Tire Deve Güreşlerinde kamera kayıtları ve gözlemci raporlarına dayanarak Karar Defteri'nin 8 No'lu ve 8/1 No'lu 8/2 No'lu sayfasındaki maddelerdeki söz konusu olaylar ve tespitler doğrultusunda yönetmeliğin 31/1-a maddelerinde ifadesi bulunan kararlara, yönetmeliğin 7/2 maddesine, yönetmeliğin 32/1 maddesine, yönetmeliğin 26/1 maddesine, Disiplin Kurulunun ceza hükmüne göre, verilen cezaya uymayan ceza yarıya düşürülerek

 Mehmet Varhan'ın 2(iki) güreşten men cezası uygulanmasına,

Fatih Filoğlu'nun 2(iki) güreşten men edilmesine,

güreş koordinatörleri Şükrü Özgü ve Ahmet Say'a 1'er(birer) yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine,


28.01.2024 tarihinde yapılan Tire Deve Güreşleri ve Kumluca Deve Güreşlerinde görev yapan cazgırlar Süleyman Donduran'a,

Halil Coşkun'a, Emrecan Mayacı'ya Karar Defteri'nin 9 No'lu sayfasındaki yazılı maddeler doğrultusunda ihtar verilmesine tekrarı durumunda gerekli cezaların verilmesine,


28.01.2024 tarihinde yapılan Burhaniye Deve Güreşlerinde gözlemci raporları doğrultusunda kapı görevlerinin uyarısına karşın sahaya kalabalık girme teşebbüsünden sonra sözlü saldırıda bulunarak karagaşaya sebep olan Baba Sarıcan Devesinin sahibi Recep Can'a kınama cezası verilmesine

Karar verilmiştir.


DEGÜF Disiplin Kurulu

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Disiplin Kurulu Başkanlığımızca alınan kararlar şöyledir;

21.01.2024 tarihinde yapılan Yatağan Deve Güreşlerinde kamera ve gözlemci raporlarına dayanarak, yönetmeliğin 35-1/3 maddesine göre orta hakem Fidel Akgün'ün bir(1) hafta hak mahrumiyeti almasına,


21.01.2024 tarihinde yapılan Yatağan Deve Güreşlerinde kamera ve gözlemci raporlarına dayanarak, Niko ve Çataktuna develerinin güreşi esnasında eylemlerinden dolayı Furkan Dülger'e yönetmeliğin 32/3 maddesine dayanarak bir hafta(7 gün) güreşlerden men cezası verilmesine,


21.01.2024 tarihinde Selçuk Efes Deve Güreşlerinde kamera ve gözlemci raporlarına dayanarak, güreşin genel koordinatörü Selçuk-Efes Kültür Ve Turizm Vakfı yöneticisi Evren Seymen'in ekte yer alan karar defterindeki 12 No'lu, 12/1 ve No'lu 12/2 No'lu sayfalarda yer alan maddelerdeki bahse geçen eylem ve olaylar nedeniyle yönetmeliğin 7/2-3 maddesine göre bir(1) yıl güreşlerden men cezası almasına,

Vakıf yöneticilerine bir(1)yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesine,


21.01.2024 tarihinde Selçuk Efes Deve Güreşlerinde kamera ve gözlemci raporlarına dayanarak, Nirvana Karagöz ve Ares develerinin güreşi esnasında eylemlerinden dolayı deve sahibi Mehmet Karagöz'e ve savran Ersoy Altan'a yönetmeliğin 28/1 maddesine dayanarak bir hafta(7 gün) Deve  Güreşlerinden men cezası verilmesine,


21.01.2024 tarihinde Selçuk Efes Deve Güreşlerinde kamera kayıtları ve gözlemci raporlarına dayanarak, Seferhan ve Kankardeş 17 develerinin güreşi esnasında eylemlerinden dolayı Özgür Savaş'a, Fikret Savaş'a ve Fatih Filoğlun'a yönetmeliğin 28/1 maddesine dayanarak birer(1'er) hafta güreşlerden men cezası verilmesine,


21.01.2024 tarihinde Selçuk Efes Deve Güreşlerinde, Vabis Hakan ve Yargı develerinin güreşinden sonra kendi aralarında olan müdahale ve kargaşadan dolayı İsmail Buluç'a ve Cengiz Karmacı'ya kınama cezası verilmesine


Karar verilmiştir.

DEGÜF DİSİPLİN KURULU

GÖREV ALMA BELGELERİ(LİSANS) ŞARTLARI

DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI'NDAN...

2023-2024 SEZONU DEVE GÜREŞLERİ GÖREV ALMA BELGELERİ(LİSANS) YENİLENMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ EVREKLARIN DEGÜF YONETİMİNE ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.

GEREKLİ BELGELER ŞUNLARDIR.

1-DERNEK ÜYE KAYDI BİLGİSİ,

2-ÖNCEKİ YILLARDA ALMIŞ OLDUĞU LİSANS BELGESİ,

3-2023-2024 GÜREŞ SEZONU GÖREV İSTEME DİLEKÇESİ.

BELGELERİNİ GÖNDERENLERİN LİSANSLARI BASILMAKTADIR.

EN KISA ZAMANDA SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAKTIR.

2023-2024 DEVE GÜREŞLERİ SEZONU ÜCRETLENDİRMELERİ

GÖREVLİ ATAMA KRİTERLERİ

DEGÜF'ÜN İKAZIDIR!

Yönetim kurulumuzun 12.10.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın  Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösterilere dair uygulama talimatı gereği;

2023-2024 güreş sezonunda saha içi görevlilerinin (Baş Hakem, Masa Hakemi, Gözlemci, Saha Komiseri, Cazgır, Ağız bağcı, Ağız bağı kontrolcüsü, Baş urgancı, Urgancı) olarak görevli atanabilmeleri için.

1-Yaşadıkları yere en yakın Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu üyesi bir derneğe kayıtlı olduklarını belgelendirmeleri,

2-Federasyon lisansına sahip olmaları,

3-2023-2024 güreş sezonunda görev almak istediklerine dair bir dilekçe ile Federasyona baş vurmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde görevlendirme yapılmayacaktır.

Bilgilerinize.

SEZON ÖNÜ TOPLANTISI

Sayın Dernek Başkanlarımız;

Bilindiği üzere 2023-2024 Güreş sezonuna girmek üzereyiz.

Deve Güreşlerinin sağlıklı, kazasız ve düzenli geçmesine katkıda bulunmak üzere başkanlarımızın da isteği doğrultusunda toplanmak istiyoruz. Görüş ve önerileriniz doğrultusunda toplantımızın 22.10.2023 pazar günü saat 12.00 de MENEMEN de yapılması kararı alınmıştır. Dernek Başkanlarımızın duyarlılık göstererek toplantıya katılmalarını istiyoruz.

Her şey gönlünüze göre olsun.

RESMİ DEVE GÜREŞLERİ TALİMATI

EK URGANCILIK EĞİTİMİ

15.09.2023 tarihinde Germencik Devecilik Kültürü Ve Deve Güreşleri Derneği'nin  katkılarıyla  çizelgedeki program doğrultusunda ek urgancılık kursu düzenlenecektir.

İlgilenen arkadaşların dikkatine sunuyoruz.

GÜREŞ AİDAT ÇİZELGESİ

Devecilik Kültürü Ve Deve Güreşleri Federasyonu dernekler aidat çizelgesidir.


Not: Tüzüğümüzün 7. Maddesinde "Aidatların ödemeyen dernekler üyelikten çıkarılır." İbaresine dayanarak aidatların eksiksiz yatırılması gerekmektedir!

06.09.2023 Tarihinde Devecilik Kültürü Ve Deve Güreşleri Federasyonu'muz yönetimi tarafından, akşam saatlerinde güncel bilgiler ile ilgili  toplantı düzenlenmiştir. İlgili konular ile alakalı kararlar alınmış olup, bu alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

GÜREŞ İZİN DİLEKÇELERİ

Eylül ayı içerisinde valilikler bünyesinde toplanacak olan "il hayvanları koruma kurulları"nın güreşlerin yapılabilirliği konusundaki görüş ve önerilerini muhatap kabul edebilecekleri DEGÜF'ün yazısında dilekçeleri bulunan kurum ve derneklerin izinlerinin görüşüleceği bilinmektedir.

Aşağıda isimleri bulunan dernek veya kurumların 05.09.3023 tarihine kadar dilekçelerini göndermeleri gerekmektedir.

Göndermeyen dernek ve kurumlar için izin talebinde bulunulmayacaktır.

Karpuzlu,Kurtuluş,Buharkent,İncirliova,Germencik,Yenipazar,Hacıaliobası,Nazilli,Bozdoğan,Bağarası,Yeşilova,Elifli,Tire,Torbalı,Poyracık,Menemen,Bayramiç,Çan,Pekmezli,Lapseki,Ezine,Geyikli,Ayvacık,Pelitköy,Edremit,Burhaniye,Karaağaç,Havran,Altınova,Güllük,Bodrum,Milas,Demre,Yunus Emre,Turgutlu,Salihli,Gökkaya dernek.

ÖRNEK DİLEKÇE

Dilekçe örneği:

....../..../202....Tarihinde......

..........................................................................kurum/dernek olarak yapılması düşünülen deve güreşleri.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 11.madde de adı geçen "Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen, geleneksel gösteriler Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir" Maddesi hükümlerine göre deve güreşleri düzenlemek istiyoruz.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Federasyonumuz tarafından Marmara, Akdeniz ve Ege bölgesinin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen urgancılık kurslarında, katılan kursiyerlerin listeleri çıkarılmıştır. Kurslara katılan tüm herkese, kurs eğitmenlerimize, kurs gözlemcilerimize, kurs yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

20 Ağustos 2023 tarihinde federasyonumuz tarafından devam eden urgancılık kursu ve urgancılık bilgi toplantıları  bu sefer Antalya bölgesi Demre'de yapılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Demre Urgancılık Kursu

Federasyonumuz tarafından devam eden urgancılık kurslarımız Mavi Akdeniz Yeşil Demre Deveciler Derneği katkılarıyla bu kez  20 Ağustos 2023 tarihinde Demre'de gerçekleştirilecek.

6 Ağustos 2023 Tarihinde federasyonumuz tarafından Söke'de urgancılık eğitimi ve urgancılık bilgi toplantısı gerçekleşmiştir.

13 AĞUSTOS 2023 Tarihinde federasyonumuz tarafından Bozdoğan'da urgancılık eğitimi ve urgancılık bilgi toplantısı gerçekleştirilmiştir.