Görevliler 

ORTA HAKEMLER

Orta hakemler, güreş esnasında güreşi kontrol eden baş görevlilerdendir. Develerin salınıp güreşe başlamasından güreşin sonlanıp develerin ayrılmasına kadar güreş orta hakemler sorumluluğundadır. Deve güreşleri esnasında sahada en az bir orta hakem bulunur. Develerin kurallara uygun bir şekilde güreşmesini sağlayan orta hakemler, düdüğünü çalarak güreşi sonlandırır. Asıl orta hakem görevi burada düdük öttükten sonra başlar. Develerin pozisyonuna göre uygun ayrılma yöntemini sağlar. Urgancıları yöneterek sorunsuz bir şekilde develerin ayrılmasını sağlar.

MASA HAKEMLERİ

Masa hakemleri, sahada ve saha dışında ki develerin tüm organizesiyle sorumludur. Develerin saha içerisine gelme sırasını, develerin eşlenmesini, develerin kriterlere uygun güreşini ve güreş ile alakalı birçok görevi sağlar. Dışarıdan bakıldığında kolay bir görev gibi görünsede, oldukça zor ve stresli bir görevdir.

SAHA KOMİSERLERİ

Saha komiserleri, saha düzenini ve saha güvenliğini sağlayan görevli kişidir. Saha komiserleri güreşen develerin sahiplerinin güreşe etki etmemesini ve saha düzenini bozmamaları için çaba sarf eder. Anı zamanda saha içi görevlilerinide yönlendirir.

URGANCILAR

Urgancılar, develerin güreşi sonlandığında uygun bir biçimde ayrılmalarını sağlar. Urgancılar kendi içerisinde ikiye ayrılır; Baş urgancılar ve Arka urgancılar.  Her baş urgancıda bir adet urgan denilen uzun ip bulunur. Sahada iki farklı grup olarak görev yapan urgancıların, iki gruptada bir baş urgancı olur. Develer ayrılırken bir deveye birinci grup diğer deveye ikinci grup müdahale eder. Orta hakemlerin kordinesiyle birlikte develer ayırırlar.

AĞIZ BAĞCILAR

Ağız bağcılar, develerin güreş esnasında birbirine zarar vermemesi için doğasına uygun bir biçimde ağızlarını bağlayan görevli kişidir. Ağız bağ ipi (hammedesi kendir ip) kullanarak saha girişinde develerin ağzını bağlayıp gerekli önlemleri alırlar.

AĞIZ BAĞ KONTROLCÜLERİ

Ağız bağ kontrolcüleri, develerin saha giriş kapısında doğru sağlamlık ve özellikte bağlandığını kontrol eden görevli kişidir. Doğru özellikte bağlanan develerin sahaya girişine izin verir. Eğer doğru özellikte bağlanmadığını tespit ederse tekrar ağız bağcılara gönderir.

KAPI KONTROLCÜLERİ

Kapı kontrolcüleri, develerin sahaya girerken beraberinde sahaya giren sahiplerini kontrol eden görevli kişidir. Deve sahiplerinin sahaya kalabalık girmemesini, sopa, sigara vb. uygunsuz gereçlerin olmamasını sağlayan kişiler kapı kontrolcüleridir.

CAZGIRLAR

Cazgırlar, sahadaki güreşleri seyirciye katkı sağlayacak şekilde aktaran ve güreşlerin olmazsa olmaz görevlileridir. Aynı zamanda güreş sırası gelen develeri sahaya çağırırlar. Seyircinin coşkusuna coşku katan ve beraberinde güreşin tercümanı olan kişi cazgırdır. Güreşin başlamasından bitene kadar sürekli güreşi naklederek üstün bir başarı sergilerler.

BASIN MENSUPLARI

Basın mensupları, güreşlerin kamuoyuna aktarılmasını sağlayan önemli kişilerdir. Güreşlerden önce güreşleri, tarihlerini ve organizasyonunu aktarırlar. Güreşler esnasında çekim yaparak bazen canlı bazen ise ilerleyen günlerde güreşleri, gerekirse video gerekirse fotoğraf olarak  halka sunarak görsel şölen yaşatırlar. Devecilik kültürü için önemli yere sahiptirler.

GÜVENLİK EKİPLERİ

Güvenlik ekipleri, güreşlerin gerekli önlemlerde sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlayan kamu görevlileridir. Olumsuz her türlü olayda hızlı müdahale ile üstün güvenlik sağlarlar.

SAĞLIK PERSONELLERİ

Sağlık personelleri, güreş esnasında saha içi veya saha dışındaki her türlü sağlık olayına müdahale eden kamu görevlileridir. Gerekli durumda ilk yardım yapıp daha ciddi durumlarda hastaneye intikalde görevlilerdir.